Khi nào cần cấp lại giấy phép lao động

26/08/2019 Tuấn Phát

Giấy phép lao động là văn bản xác nhận quyền làm việc hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho người lao động nước ngoài. Giấy phép lao động xác nhận quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài theo pháp luật Việt Nam theo luật lao động. Cấp lại giấy phép lao động là thủ tục cần thiết khi giấy phép lao động không còn giá trị sử dụng.

NHƯ THẾ NÀO LÀ CẦN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

 Khi giấy phép lao động của người nước ngoài bị hỏng, bị mất hoặc không còn giá trị sử dụng là lúc phải làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Vì nếu không đảm bảo giá trị của giấy phép lao động thì quyền lợi của người lao động nước ngoài sẽ gặp bất lợi.

Khi nào cấp lại giấy phép lao động

 Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2016 / NĐ-CP, các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

  • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung của giấy phép lao động
  • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày 

Thu tuc lam giay phep lao dong

  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước khi giấy phép lao động hết hạn thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động. – Thương binh và xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi nhận đủ hồ sơ sẽ cấp lại giấy phép lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc. Trường hợp không cấp lại có thể yêu cầu trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để bổ sung.
  • Đối với người lao động thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải ký hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Người lao động Việt Nam trước ngày dự kiến ​​tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. chuyển động đó. 

Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

  • 2 ảnh 4x6cm phông nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Trong trường hợp giấy phép lao động bị mất, bạn cần phải có xác nhận của Công an cấp xã Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  • Đối với trường hợp thay đổi nội dung của giấy phép lao động thì phải có giấy tờ chứng minh.
  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có các giấy tờ gồm: Giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận đủ sức khỏe và các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 07 Điều 10 Nghị định 11/2016 / NĐ-CP
  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo Nghị định số 102/2013 / NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động. người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Giấy tờ đề nghị cấp lại giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu ở nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực. phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Với những thông tin tổng quan về việc cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, vietnambooking mong rằng bạn đã có những thông tin hữu ích. Để có thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ về thủ tục giấy tờ, vui lòng liên hệ hotline của vietnambooking 1900 3498. Dịch vụ làm giấy phép lao động tại vietnambooking hỗ trợ tư vấn cụ thể, chính xác, nhanh chóng. , tiết kiệm.